تبلیغات
بلاغ - مخرج بول فقط با آب پاك می‏شود
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت. "
مخرج بول فقط با آب پاك می‏شود


حضرت آیةالله العظمی امام خمینی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است، ولی زنها و همچنین كسانی كه بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید، احتیاط واجب آن است كه دو مرتبه بشویند.


حضرت آیةالله العظمی مظاهری: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است بلکه اگر بعد از برطرف شدن بول باز هم آب روی آن بیاید کفایت می کند و لازم نیست قطع کنند و دوباره بریزند.


حضرت آیةالله العظمی اراكی: مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود و باید با آب دو مرتبه شسته شود.


حضرات آیات عظام: گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی گلپایگانی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و در كر و جاری اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است، ولی با آب قلیل بنابر احتیاط واجب (آیات عظام: گلپایگانی، صافی: بنابر احتیاط) باید دو مرتبه شست و بهتر آن است كه سه مرتبه شسته شود.


حضرت آیةالله العظمی بهجت: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است. ولی كسانی كه بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید و یا اینكه از مخرج طبیعی می آید ولی از محلی كه معمولاً نجس می شود به جاهای دیگر نیز برسد، احتیاط واجب آن است كه بعد از برطرف شدن بول، دو مرتبه بشویند و زن نیز حكم مرد را دارد.


حضرت آیةالله العظمی فاضل لنکرانی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است گر چه احتیاط مستحب آن است كه دو مرتبه شسته شود ولی كسانی كه بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید باید دو مرتبه بشویند خصوصاً اگر بیرون آمدن بول از آن مجرا غیر متعارف باشد.


حضرت آیةالله العظمی امام خامنه ای: براى طهارت مخرج بول با آب قلیل دو بار شستن بنا بر احتیاط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که عین نجاست و آثار آن از بین برود، لازم است.


حضرت آیةالله العظمی مكارم شیرازی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود، تطهیر با شیلنگهای متّصل به آب لوله كشی كه در حكم جاری است و همچنین آب قلیل، یک مرتبه کافی است هر چند بهتر است با آب قلیل دوبار باشد. در شستن مخرج بول و غائط فرق میان مجرای طبیعی و غیر طبیعی نیست، ولی در مخرج غیر طبیعی به جز آب كفایت نمی كند.


حضرت آیةالله العظمی سیستانی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و یک بار شستنکافی است گرچه احتیاط مستحب این است که دوبار شسته شود  و افضل آن است که سه بار شسته شود.


حضرت آیةالله العظمی شبیری زنجانی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و در غیر آب قلیل اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است ولی با آب قلیل بنابراحتیاط باید دو مرتبه شست و بهتر آن است كه سه مرتبه شسته شود .و در هر صورت، اگر پس از برطرف شدن عین، آب به قسمتهای نجس برسد ، یکمرتبه شستن به حساب می آید و لازم نیست برای محاسبه، آب قطع گردد و دوباره بر مخرج بول جریان داشته باشد.


حضرت آیةالله العظمی وحیدخراسانی: مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود، و در کر و جاری یکمرتبه شستن کافی است ولی با آب قلیل بنابراحتیاط واجب باید دو مرتبه شست - و در غیر مخرج طبیعی اقوی تعدد است - و بهتر آن است که سه مرتبه شسته شود.


حضرت آیةالله العظمی نوری همدانی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافی است. ولی كسانی كه بولشان از غیر مجرای طبیعی می آید احتیاط واجب آن است كه دو مرتبه بشویند و نیز زن حكم مرد را دارد و این در صورتی است كه با آب قلیل بشویند؛ ولی با آب جاری و كُر، یك مرتبه شستن كفایت می كند.


حضرت آیةالله العظمی سبحانی: مخرج بول با غیر آب پاك نمی شود و با آب قلیل باید دو مرتبه شست ولی اگر با شیلنگ متصل به کر بشوید یک مرتبه کافی است.
-------------------------------------
(۱) توضیح المسائل مراجع، م ۶۶.
(۲) أجوبةالإستفتائات: سؤال: ۹۰.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1395 | توسط : محمد غلامی | نظرات()