تبلیغات
بلاغ - مخرج غائط با غیر آب هم پاک میشود ولی در مواردى فقط با آب پاك میشود.
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت. "
مخرج غائط با غیر آب هم پاک میشود ولی در مواردى فقط با آب پاك میشود.

حضرات آیات عظام: امام خمینی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت، سیستانی، وحیدخراسانی، صافی گلپایگانی، شبیری زتجانی ، نوری همدانی، سبحانی، مظاهری: در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاك می شود: اول: آن كه با غائط، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.
دوم: آن كه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد(آیةالله سیستانی: بجز رسیدن بول به مخرج غائط در زنان).
سوم: آن كه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و در غیر این سه صورت می شود مخرج را با آب شست و یا به دستوری كه بعداً گفته می شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاك كرد، اگرچه شستن با آب بهتر است.


حضرت آیةالله العظمی مکارم شیرازی: مخرج غائط را می توان با آب شست، یا با سه قطعه كاغذ یا سنگ یا پارچه یا مانند آن تمیز كرد، مگر در صورتی كه از حدّ معمول تجاوز كرده و اطراف مخرج  را آلوده نموده باشد، یا نجاست دیگری مانند خون با آن بیرون آید، یا از خارج نجاستی به آن برسد، كه در این حال فقط با آب پاك می شود.در مواردی كه می توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز كرد، شستن با آب بهتر است.


حضرت آیةالله العظمی مظاهری: مخرج غائط را می توان با آب شست یا با هر چیز دیگری که عین نجاست را برطرف می کند مانند کاغذ، پارچه، سنگ و مانند اینها تمیز کرد. گرچه نجاست دیگری مانند خون بیرون آمده یا نجاستی از خارج به آن رسیده و یا اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد، ولی در تمام موارد شستن با آب بهتر است.
---------------------------------------
توضیح المسائل مراجع، مساله ۶۵.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 3 شهریور 1395 | توسط : محمد غلامی | نظرات()